GBS TEMPEST & Service GmbH - Logo

GBS TEMPEST & Service GmbH

Ömer Cevik

Ömer Cevik
Dipl.-Ing.
Geschäftsführer
Tel. +49 5441 9758-100

Bettina Eichelbaum

Bettina Eichelbaum
Assistentin der Geschäftsführung

Tel. +49 5441 9758-100

Marco Husmann

Marco Husmann
Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)
Prokurist und Key Account Manager
Tel. +49 5441 9758-111

Alexander Mehrholz

Alexander Mehrholz
Bachelor of Business Administration
Key Account Manager
Tel. +49 5441 9758-117

Sergej Grinke

Sergej Grinke
Bachelor of Engineering
Key Account Manager
Tel. +49 5441 9758-110

Florian Scharnitzky

Florian Scharnitzky
Bachelor of Business Administration
Produktionsleitung und Vertriebsunterstützung
Tel. +49 5441 9758-113

Andrea meyer

Andrea Meyer
Vertriebsassistentin & Qualitätsmanagementbeauftragte
Tel. +49 5441 9758-107

Ahmet Aksoy

Ahmet Aksoy
Dipl.-Ing. (FH)
TEMPEST-Ingenieur
Tel. +49 5441 9758-100

Thilo Strecker

Thilo Strecker
Dipl.-Ing. (FH)
TEMPEST-Ingenieur
Tel. +49 5441 9758-100

Enrico Koch

Enrico Koch
Dipl.-Ing. (FH)
TEMPEST-Ingenieur
Tel. +49 5441 9758-100

Martin Stephan

Martin Stephan
Dipl-Ing. (FH)
TEMPEST-Ingenieur
Tel. +49 5441 9758-100

Andreas Moosmann

Andreas Moosmann
Staatlich geprüfter Techniker
TEMPEST-Zulassungstechniker
Tel. +49 5441 9758-100